Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe tájékoztatása a koronavírussal kapcsolatban

2021. december 1.

C O V I D – 1 9  Z Á R A D É K

 

A 2021 végén bekövetkezett folyamatosan romló járványügyi helyzetre való tekintettel, a 2021. december 1. után létrejött, LUX V6, LUX AIR, LUX AIR-T, LUX SG, LUX SG-T, Lux-MG, Lux-au, LUX-RE, LUX MISTRAL, LUX MISTRAL-T, Mistral, Superior, Superior-MG, Superior-AU, superior-RE, Elbrusz, Adria, Itália, Távol-Kelet, Ausztria, Peregrinus, Klub Utasbiztosítás Príma, és Klub Utasbiztosítás Elbrusz utasbiztosítási szerzõdések esetében, az adott módozat területi hatályának figyelembe vételével az Általános Szerzõdési Feltételek járványokra vonatkozó kizárásától a Biztosítottak javára az alábbi feltételek szerint térünk el.

 

1.      Európai Unió országai, továbbá Svájc, Egyesült Királyság, Montenegró, Albánia, Törökország (kizárólag Isztambul, és Antalya tartomány), Egyiptom (kivéve a Sínai-félsziget, de beleértve Sharm El Sheikh) valamint UAE területén kizárólag Dubai vonatkozásában:

a Biztosító az Utasbiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek Személyi Segély Szolgáltatások pontban részletezett, elsõsorban egészségügyi szolgáltatások tekintetében az Általános Kizárások m) pontjában meghatározott, járványokra vonatkozó kizárását Covid-19 általi megbetegedésekre nem alkalmazza azzal a feltétellel, hogy a Biztosított az utazás megkezdésekor megfelelt az adott ország beutazásra vonatkozó feltételeinek. Külföldön bekövetkezõ Covid-19 megbetegedéssel összefüggõ karantén és egyéb járulékos költségeket, ideértve az utazáshoz igénybe vett tömegközlekedési jármû jegyének új idõpontra történõ módosítását, vagy új jegy vásárlását, a Biztosító Biztosítottanként legfeljebb 150.000,- forintig téríti a vonatkozó számlák bemutatása ellenében.

 

2.      A világ egyéb, az elõzõ bekezdésben nem szereplõ országai vonatkozásában, a COVID-19 záradék kizárólag a Biztosító Társaság alábbi szolgáltatására vonatkozik:

 

„Orvosi segítségnyújtás a Biztosított külföldi utazása során bekövetkezõ betegség vagy baleset esetén.”

 

A COVID-19 Záradékban nem részletezett szabályok az Általános és Különös Szerzõdési Feltételek szerint továbbra is változatlanul irányadóak.

 

Biztosítási esemény: Amennyiben a Biztosított külföldi utazása során COVID-19 vírussal megfertõzõdik, Biztosító a szükséges mértékben, de legfeljebb 15.000 Euró erejéig, fedezi a Sürgõsségi egészségügyi ellátás költségeit, valamint az orvosi és gondozási díjat, beleértve a Biztosítottat ellátó orvos által felírt gyógyszerészeti készítmények költségeit.

 

Területi hatály: Biztosító Társaság fenti szolgáltatását azon országok területén bekövetkezõ biztosítási események váltják ki, melyek a Konzuli Szolgálat honlapján a ’II. Fokozott biztonsági kockázatot jelentõ országok és térségek’ listájában szerepelnek. A Konzuli Szolgálat által közzétett lista a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/besorolasok címen elérhetõ. Ezen országokon felül, a biztosítás területi hatálya kiterjed a következõ országokra, még akkor is, ha ezen országok nem szerepelnek a fent említett ’II. Fokozott biztonsági kockázatot jelentõ országok és térségek’ listájában: Mexikó, Maldív-szigetek, Zanzibár, Dominikai Köztársaság, Thaiföld, Seychelle-szigetek.


 

 

A Biztosító különös kizárása a COVID-19 vírusfertõzés kapcsán:

A jelen feltételek 4. cikkelyében meghatározott Általános Kizárásokon túl a következõ okokat, eseményeket, szolgáltatásokat a Biztosító kizárja a biztosítás fedezete alól:

1)     Amennyiben a Biztosított pozitív PCR, vagy más COVID-19 fertõzöttség kimutatására alkalmas teszt eredménnyel rendelkezik az utazás megkezdése elõtt 10 napon belül.

2)     Amennyiben a Biztosított COVID-19 fertõzött egyénnel kerül fizikai kontaktusba az utazás megkezdése elõtt 10 napon belül és errõl a Biztosítottnak tudomása volt.

3)     Amennyiben a Biztosított az utazás megkezdése elõtt COVID-19 fertõzésre utaló tüneteket észlel magán.

4)     Az 1. pontban felsorolt országok kivételével, a COVID-19 vírusfertõzés miatt elrendelt karanténnal, járattörléssel, járatmódosítással, járatkésedelemmel kapcsolatos események. Az 1. pontban felsorolt országok esetén a beutazás feltételeként meghatározott kötelezõ karantén vagy teszt költségei.

5)     Az utazás lemondásának költségei.

 

Utasbiztosításokkal kapcsolatosan 24 órában hívható segélykérő telefonszám: +36 1 413 7947 Kérjük, tájékozódjanak kiutazás előtt az illetékes ország vírusra vonatkozó előírásai iránt. Jó utazást és pihenést kívánunk!